Monday, 27 March 2023

เตือน! 2-4 ก.พ. PM 2.5 สูงมากกว่าเดิม แนะลดกิจกรรมนอกบ้าน

02 Feb 2023
15

เตือน! 2-4 กุมภาพันธ์ PM 2.5 สูงมากขึ้นอีก ถ้าเกิดไม่สำคัญให้ลดกิจกรรมนอกบ้าน สถานที่เรียนหรือศูนย์ปรับปรุงเด็กตัวเล็กๆ งดเว้นตั้งแถวหน้าเสาธง-บริหารร่างกายที่โล่งแจ้ง 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นพ.ทองชัย วัฒนายิ่งเจริญก้าวหน้าชัย อธิบดีกรมอนามัย บอกว่า วันนี้ค่าฝุ่นผง PM 2.5 อยู่ที่ 12-129 มคกรัม/ลบ.มัธยม เจอเกินมาตรฐาน 50 มคกรัม/ลบ.มัธยม ใน 56 พื้นที่ แล้วก็ระดับก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย (สีแดง) 5 พื้นที่ อาทิเช่น กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง จังหวัดลำพูนโดยเดาว่าวันที่ 2-4 เดือนกุมภาพันธ์ ในพื้นที่กรุงเทวดาแล้วก็บริเวณรอบๆ ภาคเหนือ รวมทั้ง ภาคอีสาน จะมีลักษณะท่าทางค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องด้วยลักษณะอากาศปิดรวมทั้งนิ่ง แล้วก็มีการเผาที่โล่งแจ้งค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน จะมีผลกระทบต่อร่างกายราษฎร อาทิเช่น แสบตา คันตา ร้องไห้ คัดจมูก มีน้ำมูก แสบจมูก แสบคอ ไอแห้ง คันตามร่างกาย รวมทั้ง อาการในระดับร้ายแรงถึงขนาดแน่นหน้าอก หายใจติดขัด หายใจมีเสียงกรีดร้อง เหน็ดเหนื่อยง่ายซึ่งผลของการประเมินตัวเองของราษฎร ผ่านระบบ 4 Health พบว่า สามัญชนที่มีลักษณะอาการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากค่าฝุ่นผงมากถึงจำนวนร้อยละ 70 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 5-14 ปี ก็เลยขอให้ประชากรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเอง ระหว่างวันที่ 1-4 เดือนกุมภาพันธ์เป็นพิเศษระดับสีส้ม เริ่มทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย 51-90 มคกรัม/ลบ.มัธยม ควรจะลดหรือจำกัดกระบวนการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากปกป้องฝุ่นผง ถ้ามีลักษณะไม่ปกติให้รีบไปพบหมอ ผู้มีโรคประจำตัวควรจะจัดเตรียมยาและก็วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องให้พร้อมระดับสีแดง ระดับที่ก่อให้เฝุ่นละอองกิดผลกระทบต่อร่างกาย 91 มคกรัม/ลบ.มัธยมขึ้นไป ควรจะลดหรืองดเว้นแนวทางการทำกิจกรรมนอกบ้าน แปลงมาบริหารร่างกายในบ้าน สถานที่เรียนหรือศูนย์ปรับปรุงเด็กตัวเล็กๆ งดเว้นการตั้งแถวหน้าเสาธง งดเว้นการบริหารร่างกายที่โล่งแจ้ง ปิดประตูหน้าต่างในตอนฝุ่นผงสูง งดเว้นกิจกรรมที่นำไปสู่ฝุ่นละออง รวมทั้งเฝ้าระวังอาการเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ อาการหอบหืดเป็นพิเศษ รวมทั้งแม้มีลักษณะไม่ดีเหมือนปกติ ให้ไปพบหมอ